Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, i bolagets och samtliga aktieägares intresse. 

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Det åligger styrelsen att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsens arbete utvärderas årligen för att kontinuerligt förbättra styrelsens arbetsmetoder och effektivitet.