Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Vad vi gör

Vi producerar växtnäring med en cirkulär och fossilfri process för att säkra framtidens livsmedelsförsörjning.

Barn och vuxen håller grödor som är viktiga för livsmedelsförsörjningen

Vi måste förse kommande generationer med mat på ett hållbart sätt  

Med sju miljarder människor på jorden att föda idag och ytterligare två miljarder till 2050 kommer vi behöva 70 procent mer mat. Konstgödsel har medfört enorma fördelar för samhället och jordbruket genom att förbättra växters tillväxt och produktivitet, och på så sätt öka vår livsmedelsproduktion. Vi hade aldrig kunnat vara sju miljarder människor på jorden utan konstgödsel. Den globala konstgödselmarknaden är dock ohållbar och starkt beroende av fossila bränslen. 

För att säkra en hållbar livsmedelsförsörjning för kommande generationer måste det här förändras.  

Cirkulär och fossilfri växtnäring kan bidra  

Cinis Fertilizer kommer att producera ett cirkulärt, fossilfritt och vattenlösligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att använda en produktions­process som varken ger upphov till utsläpp eller föroreningar. 

Genom att förädla restmaterial från elbilsbatteriindustrin och massa- och pappersindustrin kommer vi att producera ett mineralgödsel som både löser återvinnings- och föroreningsproblem för andra industrier och förser världen med mer hälsosamma frukter och grönsaker. Återvinningen av industriavfall gör att vi kan bidra till minskade utsläpp i haven och samtidigt möjliggöra ett hållbart jordbruk. 

~25 %

av globala växthusgasutsläpp kommer från jordbruket

~9,8 miljarder

förväntad befolkning globalt 2050

~70 %

mer mat behövs till 2050