Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Produktions­process

Återvinning och förädling av restprodukter. Helt utan utsläpp.

Cirkulär, hållbar och kostnadseffektiv produktions­process 

Vår patenterade produktions­process använder restprodukter från andra industrier – ESP-aska från pappersmassabruk och restsalter (Na2SO4) från tillverkningen av elbilsbatterier – för att producera ett cirkulärt och miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat. 

Produktions­processen drivs av fossilfri el, återvinner allt vatten, och har designats för att inte bidra till utsläpp eller föroreningar. Jämfört med dagens dominerande process för att tillverka kaliumsulfat, Mannheimprocessen, har Cinis Fertilizers process 50 procent lägre energiförbrukning, 20 procent lägre produktions­kostnad och inga farliga biprodukter som exempelvis saltsyra (HCl). 

Om Cinis Fertilizers kaliumsulfat

En cirkulär process som bygger på naturlig kemi

Cinis producerar kaliumsulfat från avfall

Vi ger avfallet nytt liv

Vi bidrar till att lösa cirkulariteten för stora industrier samtidigt som vi producerar hållbar växtnäring. Se hur vår produktion står sig i jämförelse med befintliga alternativ.

Jämför produktions­metoder

FAQ

Hittade du inte något svar på din fråga? Hör av dig till oss. 

Kontakt

Innehåller produktions­processen något som kan vara skadligt för miljön? 

Nej, insatsvarorna är två ofarliga salter, natriumsulfat (Na2SO4) och kaliumklorid (KCl). Slutprodukterna är natirumklorid, vanligt salt som kan användas i matlagningen, och det miljövänliga mineralgödslet kaliumsulfat. Den cirkulära processen säkerställer att det inte sker några utsläpp från produktions­anläggningen och allt vatten som används i processen återvinns. 

Jag bor i närheten av en planerad produktions­anläggning, kommer det lukta illa? 

Nej, till skillnad från den dominerande produktions­processen luktar det inget särskilt från vår process. Detta beror på att vi har andra insatsvaror, två ofarliga salter. 

Hur många nya jobb medför en produktions­anläggning? 

Beroende på produktions­anläggningens storlek kommer det behövas cirka 30-60 anställda per anläggning när det är dags för driftsättning. Vi vill vara en långsiktig partner i det lokala samhället och bidra till hållbar ekonomisk tillväxt på de platser vi etablerar oss. 

Jag har hört att konstgödsel kan användas som sprängmedel, finns det risk att anläggningen exploderar? 

 Nej, vi producerar ett hållbart mineralgödsel utan några farliga eller explosiva ämnen i processen. Vissa konstgödsel produceras med farliga kemikalier och har farliga biprodukter. Så är dock inte fallet för Cinis Fertilizers kaliumsulfatproduktion. Eftersom vi varken har farliga insatsvaror eller biprodukter finns det ingen explosionsrisk. Det är inte heller några höga tryck i produktions­processen.