Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och tar i sitt arbete tillvara på bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Roger Johansson

Styrelseordförande

Född: 1968
Bakgrund: Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds universitet och UCLA. Roger Johansson är för närvarande Executive Vice President i Marine & Offshore Business Area på Roxtec och har många års erfarenhet från ledande internationella positioner hos Alfa Laval, Unilever, Findus och Tetra Pak. Sedan 2011 är Roger styrelseordförande i Drivator Equity AB, ett privatägt bolag med investeringar i cirka 30 bolag. 


Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej
Innehav i bolaget (inkl. genom närstående, ISK och kapitalförsäkring): 13 947 427 aktier.

Uppdaterad 2023-12-31.

Viktoria Bergman

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1965
Bakgrund: PR & Communication vid Berghs School of Communication och Communications Executive Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Viktoria Bergman har haft flertalet ledande befattningar i internationella företag inom livsmedel, energi och industri och har bred global erfarenhet av hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning och kommunikation. Viktoria är styrelse­ord­förande i Trianon AB och Galber AB, vice styrelseordförande i Water Aid Sweden samt styrelseledamot i Duni Group och Novus Group. Tidigare befattningar bl a styrelseledamot Vattenfall, kommuni­kations- och hållbarhetsdirektör E.ON, kommunikations- och hållbarhetsdirektör Trelleborgkoncernen samt olika positioner i Falcon Bryggerier/Unilever samt Cerealia­koncernen.


Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja
Innehav i bolaget (inkl. genom närstående, ISK och kapitalförsäkring): 100 561 aktier och 5 000 teckningsoptioner motsvarande 200 000 aktier.

Uppdaterad 2023-12-31.

Sten Hedbäck

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1969
Bakgrund: Juristexamen från Stockholms universitet. Sten Hedbäck är advokat och partner i advokatbyrån TM & Partners där han fokuserar på fusioner & förvärv. Sten har mångårig erfarenhet inom bolagsjuridik, bland annat från Advokatfirman Vinge och inom Electrolux-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja
Innehav i bolaget (inkl. genom närstående, ISK och kapitalförsäkring): 294 688 aktier och 5 000 teckningsoptioner motsvarande 200 000 aktier.

Uppdaterad 2024-02-28.

Åsa Källenius

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1967
Bakgrund: Civilekonomexamen från Stockholms universitet. Åsa Källenius är för närvarande CFO för Polygon Group AB och har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans. Däribland som CFO för MEKO AB och Tele2 Sweden AB. Åsa är styrelseledamot i, bland andra, Landscaping Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja
Innehav i bolaget (inkl. genom närstående, ISK och kapitalförsäkring): 1 005 733 aktier och 5 000 teckningsoptioner motsvarande 200 000 aktier.

Uppdaterad 2023-12-31.

Morgan Sadarangani

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1975
Bakgrund: Ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet. Morgan Sadarangani är grundare av och VD för Molindo Energy AB. Morgan har mångårig erfaren­het inom ekonomi och finans. Hans tidigare erfarenhet inkluderar rollen som CFO för Tethys Oil samt roller inom SEB och Enskilda Securities avdelning för Corporate Finance. Morgan är styrelseordförande i Ecohelix AB och Meva Energy AB, VD för och styrelseledamot i Apstec Sweden Holding AB samt styrelseledamot i, bland andra, Graphmatech AB och Altris AB.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare:
Ja
Innehav i bolaget (inkl. genom närstående, ISK och kapitalförsäkring):
2 387 457 aktier och 5 000 teckningsoptioner motsvarande 200 000 aktier.

Uppdaterad 2023-12-31.

Anna-Maria Tuominen-Reini

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1974
Bakgrund: Civilekonom (immaterialrätt) från Hanken Handelshögskolan samt MBA (Digital technology manage­ment) och kandidatexamen (International business) från Helsingfors Handelshögskola. Anna-Maria Tuominen-Reini är VD för Marmaskog AB samt Senior Vice President, Inköp och vedförsörjning i Billerud Europa. Tidigare uppdrag inkluderar EVP Inköp och vedförsörjning Billerud, Head of Procurement Metso Outotec, SVP Sourcing och Manufacturing Outotec, SVP Supply Chain, Supply Chain Director och VP Supply Chain Stora Enso, olika befattningar inom Unilever, Huhtamaki och Cebal. Anna-Maria är styrelseledamot i Bergvik Skog Öst.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja
Innehav i bolaget (inkl. genom närstående, ISK och kapitalförsäkring): 0 aktier och 200 000 teckningsoptioner motsvarande 200 000 aktier.

Uppdaterad 2023-12-31.

Senior rådgivare

Thomas Ranje

Rådgivare till styrelsen

Född: 1969

Bakgrund: Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm i redovisning och finansiering samt finansiell ekonomi. Thomas Ranje har arbetat i den nordiska finansmarknaden sedan 1993, varav tio år hos Carnegie Investment Bank i Stockholm och Oslo, som CFO för Scandinavia Online AB, ett Internetportalbolag då noterat i Stockholm och Oslo, följt av tio år som oberoende corporate finance-rådgivare och senast som partner på Pareto Securities mellan 2015 och 2022 med fokus på clean tech. Thomas är också en aktiv privat investerare inom clean tech-sektorn. 

Innehav i bolaget: 11 075 676 aktier.