Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och tar i sitt arbete tillvara på bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Roger Johansson

Styrelseordförande

Född: 1968
Bakgrund: Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds universitet och UCLA. Roger Johansson är för närvarande Executive Vice President för Marine & Offshore Business Area på Roxtec och har många års erfarenhet från ledande internationella positioner hos Alfa Laval, Unilever, Findus och Tetra Pak. Sedan 2011 är Roger styrelseordförande för Power Heat Group i Malmö, ett privatägt bolag med investeringar i cirka 30 bolag. Roger är också styrelseledamot i Veg of Lund.


Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Nej
Innehav i bolaget: 340 000 aktier.

Sten Hedbäck

Styrelseledamot

Född: 1969
Bakgrund: Juristexamen från Stockholms universitet. Sten Hedbäck är advokat och partner i advokatbyrån TM & Partners där han fokuserar på fusioner & förvärv. Sten har mångårig erfarenhet inom bolagsjuridik, bland annat från Advokatfirman Vinge och inom Electrolux-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja
Innehav i bolaget: 4 166 aktier och 5 000 teckningsoptioner.

Anna Kinberg Batra

Styrelseledamot

Född: 1970
Bakgrund: Civilekonomkandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Kinberg Batra har mångårig erfarenhet inom politik, påverkan och kommunikation, däribland som ledamot av Sveriges riksdag, partiledare för Moderaterna 2015-2017 samt som Kommunikationschef för Stockholms handelskammare. Hon är styrelseordförande i Swedish Space Corporation och Soltech Energy Sweden samt styrelseledamot i, bland andra, Polarium Energy Solutions och Castellum.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare:
Ja
Innehav i bolaget: 
2 083 aktier och 5 000 teckningsoptioner.

Viktoria Bergman

Styrelseledamot

Född: 1965
Bakgrund: PR & Communication vid Berghs School of Communication och Communications Executive Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Viktoria Bergman har haft flertalet ledande befattningar i internationella företag inom livsmedel, energi och industri. Däribland som hållbarhets- och kommunikations-direktör. Viktoria har bred global erfarenhet av hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning och kommunikation. Hon är styrelseordförande i Galber AB, styrelseledamot och vice styrelseordförande i Water Aid Sweden samt styrelseledamot i Trianon och Vattenfall.


Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja
Innehav i bolaget: 2 083 aktier och 5 000 teckningsoptioner.

Morgan Sadarangani

Styrelseledamot

Född: 1975
Bakgrund: Ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet. Morgan Sadarangani är grundare av och vd för energifonden Molindo AB. Morgan har mångårig erfarenhet inom ekonomi och finans. Hans tidigare erfarenhet inkluderar rollen som CFO för Tethys Oil samt roller inom SEB och Enskilda Securities avdelning för Corporate Finance. Morgan är styrelseordförande i Ecohelix AB och Meva Energy AB, samt styrelseledamot i, bland andra, GraphMaTech AB och Altris AB.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare:
Ja
Innehav i bolaget:
 20 833 aktier och 5 000 teckningsoptioner.

Åsa Källenius

Styrelseledamot

Född: 1967
Bakgrund: Civilekonomexamen från Stockholms universitet. Åsa Källenius är för närvarande CFO för Mekonomen AB och har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans. Däribland som CFO för Tele2 Sweden AB, CFO för Inflight ServiceAB, samt som Ekonomichef på Spendrups Bryggerier AB. Åsa är styrelseledamot i, bland andra, SinterCast AB och Green Landscaping Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare: Ja
Innehav i bolaget: 20 833 aktier och 5 000 teckningsoptioner.