Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Bolagsstämmor

Här hittar du information om Cinis Fertilizers tidigare och kommande bolagsstämmor.

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för Cinis Fertilizer. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Extra bolagsstämma 20 oktober 2022

Aktieägarna i Cinis Fertilizer AB kallas till extra bolagsstämma den 20 oktober 2022 kl. 09.00.

Kallelse

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2022

Årsstämma i Cinis Fertilizer hölls den 25 maj 2022.

Stämmoprotokoll