Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Om konstgödsel

Växtnäring, konstgödsel, är nyckeln för att kunna föda en växande befolkning.

Konstgödsel ger enorma fördelar för jordbruket och samhället. Utan konstgödsel skulle vi aldrig ha kunnat försörja världens 7 miljarder människor med livsmedel. Men fram tills idag har produktionen nästan uteslutande varit beroende av fossila bränslen. 

Tre viktiga näringsämnen för växttillväxt 

Kväve- (N), fosfor- (P) och kalium- (K) baserade gödsel utgör den största delen av gödselmarknaden. Cinis har valt att fokusera på kaliumdelen av gödselmarknaden, närmare bestämt på kaliumsulfat - SOP. 

Kaliumbaserade konstgödsel 

MOP (Muriate of Potash eller kaliumklorid, KCl) är det mest använda kaliumgödslet. Användningen av MOP-gödsel är ohållbar jämfört med SOP (Sulphate Of Potash, kaliumsulfat eller K2SO4) på grund av lägre skörd, högt salthaltsindex, höga klorider och kortare hållbarhet för odlade produkter (frukt och grönsaker). 

SOP-gödsel (Sulphate Of Potash eller kaliumsulfat, K2SO4) är ett mer hållbart alternativ med 20% större skörd, förbättrad smak, utseende, hållbarhet som underlättar ett hållbart och ekologiskt jordbruk. SOP står för närvarande för cirka 10% av den kaliumbaserade gödselmarknaden. 

Den dominerande metoden för SOP-produktion är ineffektiv och ohållbar, skadlig för miljön och kostsam då den drivs av fossila bränslen och har en hög energiförbrukning. Fortsatt användning av dominerande processen innebär en förlängd långsiktig förbrukning av fossila bränslen och kommer att fördröja övergången till ett mer hållbart och fossilfritt jordbruk.

Cinis Fertilizer samarbetar med Van Iperen i arbetet med att minska koldioxidutsläpp, se mer här.