Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Om Cinis

Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­­metoder och resultatet är ett mineralgödsel lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk.

Syfte

Möjliggöra hållbart jordbruk


Vision

Minska koldioxidutsläpp från växtnäring


Mission

Producera världens mest hållbara mineralgödsel genom innovativ upcycling

Historien bakom Cinis Fertilizer

En idé för att minska avfall och utsläpp

Cinis Fertilizer grundades i Lund av kemiingenjören Jakob Liedberg. För ett drygt årtionde sedan jobbade Jakob med industriell försäljning och förvånades över mängden avfall industrierna släppte ut.

Med bakgrund inom konstgödselbranschen visste han att konstgödsel medför enorma fördelar för jordbruket och samhället, men också hur ohållbar dagens produktion är. Han var övertygad om att det borde finnas ett sätt att eliminera fossilbaserat konstgödsel och på så sätt minska koldioxidutsläppen från jordbruket.

Genom att kombinera sin erfarenhet från processindustrin med sin kunskap om gödselindustrin såg han en potential för korsbefruktning. Ett sätt att lösa avfallsfrågan och cirkulariteten för traditionella industrier samtidigt som koldioxidutsläppen från växtnäring minskas.

Cinis Fertilizers VDJakob Liedberg i Köpmanholmen, Örnsköldsvik

Samarbete som skapar ett hållbart ekosystem för mineralgödsel 

Under 2015 togs den första kontakten med Van Iperen, en holländsk tillverkare av specialgödsel och biostimulerande medel för gödning. Van Iperen, som är angelägna om att ändra spelreglerna för växtnäring och tillhandahåller innovativa lösningar till odlare för ett mer hållbart jordbruk, blev omedelbart intresserade.

Möjligheten att kommersialisera idén dök upp i början av 2021 när Northvolt tillkännagav sitt mål att etablera den största batteriproduktions­anläggningen i norra Europa, Northvolt Ett i Skellefteå. Med hjälp av förnybar energi, och med Cinis som återvinner Northvolts avfall till världens mest miljövänliga mineralgödsel, såg det hållbara ekosystemet för mineralgödsel dagsljuset.

Idag har Cinis avtal på plats för att återvinna avfall från bilbatteritillverkarna Northvolt, BASF och Ascend Elements. All SOP-produktion från de första två svenska produktions­anläggningarna har sålts till Van Iperen. Cinis Fertilizer har tecknat avsiktsförklaring med K+S avseende producerad volym i Hopkinsville, Kentucky.

Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med ett koldioxidavtryck nära noll. Ett unikt och cirkulärt koncept som möjliggör ett hållbart jordbruk.