Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer som investering

Investera i framtidens jordbruk

Cinis Fertilizer kommer att producera världens mest miljövänliga mineralgödsel, kaliumsulfat, genom innovativ upcycling av restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustrin.

5 anledningar att investera i Cinis Fertilizer

  1. Stor, global och icke-cyklisk SOP-marknad med hög efterfrågan på hållbara lösningar understödd av flera globala megatrender så som ökad världsbefolkning som genererar en ökad efterfrågan av mat, minskad odlingsbar yta per capita, klimatförändringar samt förändrade matvanor och förbättrad kosthållning till följd av minskad fattigdom.

  2. Cinis Fertilizers produktions­process av SOP är cirkulär, hållbar och kostnadseffektiv med starkt patentskydd. Processen bygger på etablerad teknik, använder hälften så mycket energi som den dominerande produktions­metoden och har lägre produktions­kostnad samtidigt som den löser avfallsproblem för flera industrier.

  3. Långsiktiga avtal med nyckelaktörer i värdekedjan som säkrar både framtida försäljning och inköp av insatsvaror under lång tid framåt. De avtal Cinis Fertilizer har ingått tryggar bolagets framtida tillväxt och intäktsströmmar samt minskar den verksamhetsrelaterade risken.

  4. Strategiskt valda produktions­anläggningsplatser med signifikant expansionspotential och lönsam tillväxtplan.

  5. Erfaren ledningsgrupp med stöd av rutinerad styrelse.