Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer tecknar avtal med Northvolt

18.10.2021
Cleantech-bolaget Cinis Fertilizer, som tillverkar miljövänligt mineralgödsel av restprodukter från industrin har nyligen tecknat avtal med Northvolt att ta hand om deras avfall av natriumsulfat för att producera ett klimatvänligt och cirkulärt mineralgödsel, kaliumsulfat.

Cinis Fertilizers affärsidé är att med hjälp av en patentskyddad teknologi tillverka ett cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel, kaliumsulfat, genom att tillvarata restprodukter från svenska massabruk eller elbilbatteriproduktion. Grundaren och innovatören Jakob Liedberg kom på idén när han upptäckte hur mycket elfilteraska som årligen släpps ut från massabruken till Östersjön eller Vänern.

”Askan består mestadels av natriumsulfat, i sig ofarligt, som kan användas som insatsråvara för tillverkning av kaliumsulfat (även kallat SOP). Senare inleddes diskussioner med Northvolt efter att vi förstod att även de får natriumsulfat som en restprodukt från batteriproduktionen och då blev affärscaset och miljönyttan ännu mer uppenbar för mig”, berättar Jakob.

I konstgödselbranschen utgör kväve, fosfor och kalium de tre primära mineraliska näringsämnena som måste tillföras i jordbruket för att säkerställa goda skördar. Kalium tillförs huvudsakligen i jordbruket antingen som kaliumklorid (ca 60 miljoner ton/år) eller kaliumsulfat (ca 8 miljoner ton/år). Marknaden för kaliumsulfat växer 5-6% per år beroende på̊ ett gradvis skifte bort från kaliumklorid, då klorider inte är önskvärda på̊ torra jordar eller för hydroponisk odling där klorider kan ackumuleras. Vidare ökar marknaden för vattenlösligt kaliumsulfat som möjliggör minimal och exakt dosering vid bevattningstillfället (så kallad växtnäringsbevattning).

Hälften av världens kaliumsulfat tillverkas idag genom den så kallade Mannheimprocessen där svavelsyra får reagera med kaliumklorid i teglade ugnar. Den kemiska reaktionen sker vid 700-800 ̊C och för att uppnå̊ dessa temperatur krävs en förbränning av mycket stora mängder olja eller naturgas, vilket resulterar i stora koldioxidutsläpp.

”Marknaden letar efter mer miljövänliga produkter och Cinis Fertilizer kommer därför i stället att tillverka kaliumsulfat genom den så kallade glaseritprocessen vid rumstemperatur och använda svensk koldioxidfri el som enda energikälla. Vi värnar om miljön och det känns mycket bra att snart kunna erbjuda cirkulärt, fossilfritt kaliumsulfat på marknaden”, fortsätter Jakob.

Den internationella holländska gödselmedelproducenten Van Iperen International med närvaro i mer än 100 länder har redan innan produktions­anläggningarna i Örnsköldsvik och Skellefteå står färdiga 2023 respektive 2025, tecknat ett tioårsavatal med Cinis Fertilizer om köp av all kaliumsulfat som årligen kommer att produceras (totalt 300.000 ton/år).

”Våra kunder kräver nya sätt att öka sin produktion samtidigt som man vill minska sin klimatpåverkan och vi är mycket glada och stolta över att vara en del Cinis Fertilizers satsning i norra Sverige”, säger Van Iperens koncernchef, Erik van den Bergh.

”Våra produktions­anläggningar i Örnsköldsvik och Skellefteå kommer att generera cirka 100 arbetstillfällen och jag vill redan nu passa på att lyfta fram och tacka för det fantastiska bemötande vi fått från de båda kommunernas respektive ledningar, näringslivskontor, kommunägda bolag och övriga samarbetspartners i Ångermanland och Västerbotten. Intresset och viljan för miljövänliga alternativ är djupt rotad här och den support vi fått lokalt i Örnsköldsvik och Skellefteå har varit enastående”, avslutar Jakob.

Om Cinis Fertilizer
Cinis är en svensk producent av mineralgödselmedlet kaliumsulfat (K2SO4) som har en global och växande marknad. Via en fossilfri process, tillverkas vår produkt från återvunnet industriavfall från pappers- och massaindustrin samt från tillverkningen av elbilsbatterier. Produktionen kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt gödningsmedel med ett nära noll koldioxidavtryck. För mer information besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis_Image_3.jpg