Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer säkrar elanslutning till första produktions­anläggningen

16.05.2022
Cinis Fertilizer har tecknat avtal med E.ON Energidistribution om elanslutning till bolagets första planerade produktions­anläggning för miljövänligt kaliumsulfat. Anläggningen i Köpmanholmen ska drivas av fossilfri el och bli den första i världen som producerar ett cirkulärt mineralgödsel av restprodukter från massabruk och elbilsbatteritillverkning.

Cinis Fertilizer planerar byggnationen av sin första produktions­anläggning för fossilfritt och cirkulärt kaliumsulfat i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Nu har bolaget slutit avtal om elanslutning till anläggningen med E.ON Energidistribution. Anslutningsavtalet säkrar Cinis Fertilizers beräknade behov av drygt 7MW elektricitet.

- Hela vår affärsidé bygger på miljövänlig mineralgödselproduktion utan utsläpp. Tillgång till fossilfri el en är en viktig pusselbit i detta och vi ser fram emot att samarbeta med E.ON i det fortsatta arbetet för att etablera vår första anläggning i Köpmanholmen, säger Jakob Liedberg, VD och grundare av Cinis Fertilizer.

Elanslutningen ska vara färdigställd i god tid till driftsättningen av produktions­anläggningen som beräknas ske under andra halvan av 2023.

- Det här är ännu ett exempel på att E.ON möjliggör den gröna industriella revolutionen i Norrland. Det är en stor och viktig anslutning som både bidrar till en innovativ lösning och en hållbar tillväxt i kommunen men också till nya arbetstillfällen, i den kommande produktions­anläggningen men också i arbetet med att ansluta den, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Avtalet innebär att E.ONs tillstånds- och förberedelsearbete nu kan inledas. För Cinis Fertilizers del fortsätter arbetet med etableringen av den planerade produktions­anläggningen i Köpmanholmen.

- Stora etableringar av detta slag kräver samverkan mellan flera olika aktörer. Avtalet om elanslutningen har nu tagit oss ett viktigt steg närmare slutmålet om en stor produktions­anläggning och nya arbetstillfällen i kommunen, säger kommunalrådet Per Nylén (S).

 

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+ 46 730 37 07 07

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • O¨verblick Ko¨pmanholmen kva¨ll.jpg