Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

05.12.2022 – Regulatorisk information
ABG Sundal Collier kommer att agera likviditetsgarant för Cinis Fertilizers aktier från och med den 7 december 2022.

Cinis Fertilizer AB ("Cinis Fertilizer" eller "Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North Growth Markets regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Cinis Fertilizers aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 7 december 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+ 46 730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
+46 768 58 12 86

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. En unik och cirkulär produkt som möjliggör ett hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')