Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Anna Kinberg Batra lämnar Cinis Fertilizers styrelse

03.02.2023 – Regulatorisk information
Regeringen har idag utsett Anna Kinberg Batra till landshövding för Stockholms län. Som en följd av detta lämnar hon sitt styrelseuppdrag i Cinis Fertilizer.

Anna Kinberg Batra har varit styrelseledamot i Cinis Fertilizer AB sedan 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

- Styrelsen tackar Anna för hennes engagemang och bidrag till utvecklingen av Cinis Fertilizer. Anna har medverkat till bolagets tydliga tillväxt- och etableringsstrategi genom värdefull kunskap, vilket varit viktigt inte minst i samband med börsnoteringen. Vi önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag, säger Roger Johansson, styrelse­ordförande Cinis Fertilizer.

Enligt Cinis Fertilizers bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Efter att Anna Kinberg Batra lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och uppfyller kraven i bolagsordningen.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
+46 709 99 49 70

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
+46 768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxid­avtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis element image.png