Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer tecknar avtal med BASF

29.06.2023 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer har tecknat ett långsiktigt avtal med BASF för leveranser av natriumsulfat. BASF leveranser säkrar Cinis Fertilizers framtida tillväxt och fossilfria produktion av klimatvänligt mineralgödsel.

”Avtalet är en viktig del i vår vision om cirkulär ekonomi som minskar utsläpp av växthusgaser. Det är en lika viktig del i att förverkliga Cinis Fertilizers affärsplan, då avtalet säkrar att vi har tillgång till nödvändiga volymer av natriumsulfat till våra fyra produktions­anläggningar som ska vara i drift vid utgången av 2028”, säger Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer.

”Vi har sedan tidigare säkrat leveranser av insatsvaror från olika källor och avtalet med BASF innebär att vi kan fortsätta vår tillväxtresa och produktion av klimatvänligt mineralgödsel”, säger Jakob Liedberg.   


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com

Bilder

  • Cinis_Image_3.jpg