Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer tecknar avtal med ledande amerikansk batterimaterial­tillverkare och etablerar produktions­anläggning i USA

21.09.2023 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer AB (”Cinis Fertilizer”) har idag tecknat avtal med Ascend Elements, Inc (”Ascend Elements”) en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial. Avtalet gäller leverans av natriumsulfat, en insatsvara för Cinis Fertilizers produktion av miljövänligt mineralgödsel. Detta avtal och ett samarbete med K+S Minerals and Agriculture GmbH (”K+S”), en global aktör och Europas största producent av salter, skapar förutsättningar för Cinis Fertilizer att etablera en produktions­­anläggning i den amerikanska delstaten Kentucky. Anläggningen blir den tredje efter bolagets två första i Sverige. Etableringen i USA ligger inom ramen för Cinis Fertilizers tillväxtplan om att nå en produktion om 1,5 miljoner ton kaliumsulfat i sex anläggningar vid utgången av år 2030. Investeringarna i Cinis Fertilizers amerikanska anläggning bedöms uppgå till en miljard kronor.

Tillägg den 29 september 2023 kl 18.00 CEST: Exakt plats för Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville, Kentucky är beroende av slutförandet av pågående due diligence, inklusive godkännande av förhandlade incitament. Bolaget är optimistiskt om den planerade anläggningen och samtal pågår med statliga och lokala tjänstemän.

Cinis Fertilizer har idag tecknat ett tioårigt avtal med Ascend Elements, en oberoende tillverkare av avancerade batterimaterial med verksamhet på flera platser i USA, som för närvarande bygger sin största anläggning i Hopkinsville, Kentucky. Avtalet innebär leverans om upp till 240 000 ton natriumsulfat årligen med början 2026. Cinis Fertilizer har vidare ingått avsiktsförklaring om försäljning av den färdiga produkten, kaliumsulfat, till K+S samt om inköp av kaliumklorid från K+S’ produktions­anläggningar i Saskatchewan i Kanada till Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsvillle. Cinis Fertilizers anläggning ska stå klar 2026 med en produktions­kapacitet om upp till 300 000 ton kaliumsulfat för den nordamerikanska marknaden.

Cinis Fertilizers affärsidé är att producera miljövänligt mineralgödsel genom att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder, vilket resulterar i ett fossilfritt gödselmedel med koldioxidavtryck nära noll. Ett unikt bidrag till ett mer hållbart jordbruk.

”Vi har det senaste året mött stort internationellt intresse för vårt miljövänliga mineral­gödsel där cirkularitet och fossilfri produktion står i centrum. För tillverkare av batterier är det viktigt att hela deras produktions­kedja uppfyller höga krav på resurs­effektivitet och miljövänlighet. Avtalet om med Ascend Elements och avsikts­förklaringen med K+S som om bland annat köp av all produktion från anläggningen ger oss trygghet i att etablera Cinis Fertilizer på den amerikanska marknaden”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer. ”Den snabba utvecklingen av amerikanska industriprojekt som just nu sker till följd av Inflation Reduction Act bidrar också till vårt beslut att nu genomföra Cinis Fertilizers expansion i Nordamerika. Detta stärks av det stora intresse som en rad prominenta investerare visade Ascend Elements i en nyligen genomförd finansierings­runda.”

Cinis Fertilizers planerade anläggning i Hopkinsville
Anläggningen kommer att byggas i anslutning till Ascend Elements verksamhet i Hopkinsvillle, vilket medför kostnadseffektiva logistiklösningar. Cinis Fertilizer har ingått avtal med Hopkinsvillle stad om köp av mark för anläggningen samt inlett diskussioner med en regional kraftleverantör om leverans av fossilfri el.

Investeringarna i Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville bedöms uppgå till en miljard kronor och finansiering planeras ske genom eget kassaflöde och lån. Bolaget undersöker även kompletterande finansieringslösningar, vilka inkluderar statligt och delstatligt investeringsstöd.

”Det är fantastiskt att Cinis Fertilizer redan nu kan ta ett första steg ut i världen och fortsätta vår planerade expansion. Vi är väldigt nöjda med att få Ascend Elements som långsiktig partner och vi ser fram emot att inleda och utveckla vårt samarbete. Ascend Elements är en ledande tillverkare av batterimaterial, specifikt så kallade prekursorer (”pCAM”) till den nordamerikanska marknaden för litium-jon-batterier, som främst används i elfordon”, säger Jakob Liedberg. ”Nyligen tecknade vi ett långsiktigt avtal med K+S avseende inköp och leverans av kaliumklorid till våra två första anläggningar i Sverige. Samarbetet med K+S också i Nordamerika har goda möjligheter att utveckla sig till ett globalt partnerskap.”

Cinis Fertilizer bygger för närvarande sin första produktions­anläggning utanför Örnsköldsvik, med planerad start i början av 2024. Projektering för bolagets andra anläggning, i Skellefteå, pågår och produktion är planerad att starta i mitten av 2025. Cinis Fertilizers tillväxtplan omfattar 1,5 miljoner ton av miljövänligt mineralgödsel i sex anläggningar i slutet av 2030, där tre anläggningar nu är platsangivna.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2023, klockan 08.30 CEST.


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Om Ascend Elements
Based in Westborough, Mass., Ascend Elements is the leading provider of sustainable, closed-loop battery materials solutions. From EV battery recycling to commercial-scale production of lithium-ion battery precursor (pCAM) and cathode active materials (CAM), Ascend Elements is revolutionizing the production of sustainable lithium-ion battery materials. Its proprietary Hydro-to-Cathode® direct precursor synthesis technology produces new pCAM from spent lithium-ion cells more efficiently than traditional methods, resulting in reduced cost, improved performance, and lowered GHG emissions. With fewer batteries going to landfill and a cleaner manufacturing process, Ascend Elements is taking the lithium-ion battery industry to a higher level of sustainability. For more information: ascendelements.com  

Om K+S
K+S makes an important contribution to society: We enable farmers securing the world's food supply. Our products keep numerous industries running. We enrich consumers' daily lives and ensure safety in winter. With around 11,000 employees, production sites on two continents, and a global distribution network, we are a reliable partner for our customers. At the same time, we are realigning ourselves: We are focusing even more strongly than before on fertilizers and specialties. We are becoming leaner, more cost-efficient, more digital, and more performance-oriented. On a solid financial basis, we are tapping into new markets and business models.
We are committed to our responsibility towards society and the environment in all regions in which we operate. For more information: www.kpluss.com

Bilder

  • PM-bakgrund Hopkinsville.png