Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer tidigarelägger expansionen i USA och prioriterar upp produktions­­anläggningen i Kentucky

10.11.2023
Cinis Fertilizer har beslutat att prioritera byggnationen av sin planerade anläggning i Kentucky före anläggningen i Skellefteå. Beslutet om tidigareläggandet av anläggningen för produktion av 300 000 årston miljövänligt mineralgödsel är till stor del en följd av de omfattande investeringarna som nu genomförs i gröna industriprojekt i Nordamerika.

Den 21 september 2023 tecknade Cinis Fertilizer avtal om leverans av natriumsulfat från Ascend Elements, en ledande amerikansk tillverkare av batterimaterial. I samband med detta avtal beslutade Cinis Fertilizer att etablera en produktions­anläggning i Hopkinsville i den amerikanska delstaten Kentucky. Det förberedande arbetet och kontakter med samarbetsparter och myndigheter har skett i högt tempo, vilket är bakgrunden till beslutet att tidigarelägga projekteringsstart av anläggningen i Kentucky.

För att möjliggöra tidigareläggningen av produktion om 300 000 årston kaliumsulfat i Kentucky skjuts delar av projekteringen av bolagets Skellefteå-anläggning med produktion om 200 000 årston något framåt i tiden. Detta betyder att den blir den tredje anläggningen i ordningen av Cinis Fertilizers sex planerade anläggningar med en total produktions­kapacitet om ca 1,5 miljoner ton som ska vara i drift år 2030. Expansionen kommer att finansieras med interna kassaflöden och externa lån. Bolaget undersöker även kompletterande finansieringslösningar, vilka inkluderar statligt och delstatligt investeringsstöd.

”Den snabba hanteringen av viktiga avtalsfrågor och nyckelaktörers stora intresse för vår etablering gör att vi valt att ändra tidplanen. Ascend Elements anläggning för tillverkning av batterimaterial byggs snabbt och vi har redan lyckats etablera ett starkt nätverk på plats. Marknaden för produktion av elbilsbatterier växer väldigt fort i Nordamerika tack vare de förmånliga statliga incitamentsprogram som införts i USA och Kanada och många batteritillverkare skiftar nu fokus från Europa till Nordamerika. Cinis Fertilizer önskar att ta del av denna tillväxt och därför väljer vi att fokusera på Hopkinsville som vår andra anläggning. Det innebär att vi avvaktar något med projekteringen av Skellefteåanläggningen, vilket gör att den nu kommer att bli nummer tre av våra planerade sex anläggningar”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer.

Ascend Elements bygger för närvarande sin största anläggning i Hopkinsville, Kentucky. Enligt avtalet med Cinis Fertilizer ska Ascend Elements leverera upp till 240 000 ton natriumsulfat årligen till Cinis Fertilizer med början 2024. Cinis Fertilizer har vidare ingått avsiktsförklaring om försäljning av sin färdiga produkt, kaliumsulfat, till K+S samt om inköp av kaliumklorid från K+S’ produk­tionsanläggningar i Saskatchewan i Kanada till Cinis Fertilizers anläggning i Hopkinsville. Cinis Fertilizers anläggning ska stå klar 2025 med en produktions­kapacitet om upp till 300 000 ton kaliumsulfat för den nordamerikanska marknaden. Cinis Fertilizer bygger för närvarande sin första produktions­anläggning utanför Örnsköldsvik, med planerad start i början av 2024.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • PM-bakgrund Hopkinsville.png