Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Mark- och miljödomstolen meddelar datum för beslut om Cinis Fertilizers miljö­tillståndsansökan

29.03.2023
Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att beslut i mål om Cinis Fertilizers miljötillståndsansökan för produktions­anläggningen i Örnsköldsvik kommer att offentliggöras den 5 maj 2023.

Cinis Fertilizer har ansökt om miljötillstånd för bolagets planerade produktions­anläggning för mineralgödsel i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Idag avslutade Mark- och miljödomstolen i Umeå sin huvudförhandling, vilken delvis ägt rum på plats i Köpmanholmen den 28 och 29 mars.

Under förhandlingarna har inga nya yrkanden inkommit som bolaget behöver bemöta eller ta ställning till. Detta innebär att bolagets ansökan är komplett och idag tillkännagavs att dom kommer att förkunnas den 5 maj 2023, kl. 14.00.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
+46 709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
+46 768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Örnsköldsvik.png