Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Valberedningens förslag till val av styrelse i Cinis Fertilizer AB

20.04.2023
Valberedningen för Cinis Fertilizer AB lämnar följande förslag till beslut vid årsstämman den 25 maj 2023, vad gäller antal och val av styrelseledamöter.

Inför årsstämman i Cinis Fertilizer AB den 25 maj 2023 har valberedningen beslutat att föreslå stämman att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Valbered­ningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Viktoria Bergman, Sten Hedbäck, Roger Johansson, Åsa Källenius och Morgan Sadarangani samt nyval av Anna-Maria Tuominen-Reini. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Roger Johansson.

Anna-Maria Tuominen-Reini, född 1974. Finsk och svensk medborgare. Civilekonom (immaterialrätt) från Hanken Handelshögskolan samt MBA (Digital technology manage­ment) och kandidatexamen (International business) från Helsingfors Handelshögskola. Anna-Maria Tuominen-Reini är Executive Vice President, Inköp och vedförsörjning i Billerud, medlem i koncernledningen. Tidigare uppdrag inkluderar Head of Procurement Metso Outotec, SVP Sourcing och Manufacturing Outotec, SVP Supply Chain, Supply Chain Director och VP Supply Chain Stora Enso, olika befattningar inom Unilever, Huhtamaki och Cebal.

Anna-Maria Tuominen-Reini är oberoende i förhållande till Cinis Fertilizers bolags­ledning samt bolagets större aktieägare. Hon äger per dagens datum inga aktier i Cinis Fertilizer AB.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på Cinis Fertilizers webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2023 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2023.

Cinis Fertilizers valberedning inför årsstämman 2023 består, som tidigare offentlig­gjorts, av:

  • Fredrik Nilner (valberedningens ordförande), utsedd av aktieägaren Jakob Liedberg
  • Thomas Ranje, representerar sig själv
  • Morgan Sadarangani, utsedd av aktieägare Molindo Energy AB
  • Roger Johansson, styrelseordförande i Cinis Fertilizer AB.

Valberedningen representerar totalt 54 945 099 aktier, motsvarande 75,8 procent av kapital och röster i Cinis Fertilizer AB.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.
För mer information, besök
www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Anna-Maria Tuominen.jpg