Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer avser att samarbeta med Itochu Corporation kring inköp och försäljning samt potentiell etablering i Asien

15.01.2024
Cinis Fertilizer har tecknat en avsiktsförklaring med det japanska bolaget Itochu Corporation med målet att etablera verksamhet i Asien. Bolagen avser att samarbeta för att ingå bindande försäljnings- och leveransavtal samt att studera förutsättningarna att producera miljövänligt mineralgödsel i Asien.

Cinis Fertilizer har tecknat en avsiktsförklaring med japanska ITOCHU Corporation, ett företag verksamt inom ett brett utbud av gödselprodukter, råvaror och relaterade material på global skala, för ett samarbete för att utöka marknaden för miljövänligt mineralgödsel. ITOCHU har en etablerad försörjningskedja inom jordbruk, kemikalier, batterier, massa, energi, kläder, finans samt ytterligare ett antal industrier.

Bolagen ska samarbeta om försäljning av Cinis Fertilizers produkter kalium­sulfat och natriumklorid samt om inköp av bland annat kaliumklorid och natrium­sulfat, insats­varor som används i Cinis Fertilizers produktion. Avsikts­förklaringen inkluderar också att söka etableringsort för en produktions­anläggning i Asien.

”Vi är ännu i ett tidigt skede i detta samarbete, men har snabbt funnit att ITOCHU är en engagerad och trovärdig partner. Jag ser stora möjligheter att gemensamt nå bra resultat genom vårt kunnande i kombination med ITOCHUs nätverk och finansiella resurser. Potentialen för vårt miljövänliga kaliumsulfat är stor och med en partner som ITOCHU kan vi snabbt etablera vår cirkulära affärsmodell även i Asien”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer.


För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer

charlotte@cinis-fertilizer.com
0730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från tillverkning av elbilsbatterier samt från massa- och pappersindustrin. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Om Itochu Corporation
ITOCHU Corporation etablerades 1858 när företagets grundare Chubei Itoh startade handel med linne. I över 160 år har ITOCHU utvecklats och vuxit och har idag verksamhet på cirka 90 platser i 61 länder. ITOCHU, är ett av Japans ledande handelshus (sogo shosha) och bedriver inhemsk handel, import/export och internationell handel med olika produkter som gödningsmedel, kemikalier, textilier, maskiner, metaller, mineraler, energi, livsmedel, allmänna produkter, fastig­heter, informations- och kommunikationsteknik och finans samt företagsinvesteringar i Japan och utomlands. ITOCHU strävar efter att bidra till sociala frågor genom sin kärnverksam­het och ha en ledande roll i expansionen av ett hållbart jordbruk. För ytterligare information besök
www.itochu.co.jp/en/.

Bilder

  • Cinis_Itochu.jpg