Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Kommentar till civilrättslig tvist involverande Jakob Liedberg

09.06.2024
Mot bakgrund av publiceringar i media om den stämningsansökan mot Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer, som lämnades in till Stockholms tingsrätt i december 2022 av en tidigare affärspartner till Jakob Liedberg, vill bolaget förtydliga att Cinis Fertilizer inte är part i tvisten. Stämningen avser en civilrättslig tvist parterna emellan som ska ha sin grund i händelser ett par år före noteringen av Cinis Fertilizers aktie på Nasdaq First North Growth Market.

En tidigare affärspartner till Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer, lämnade i december 2022 in en stämningsansökan mot Jakob Liedberg till Stockholms tingsrätt avseende bättre rätt till en andel av Jakob Liedbergs aktier i Cinis Fertilizer. Jakob Liedbergs advokat gör bedömningen att kravet är ogrundat och Cinis Fertilizer ser ingen anledning att göra någon annan bedömning. Cinis Fertilizer är inte part i tvisten.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+46 730 37 07 07

Roger Johansson, styrelseordförande Cinis Fertilizer
info@cinis-fertilizer.com
+ 46 733 31 31 33

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis element image.png