Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Årsstämma 2024

Stockholm den 23 maj 2024

Aktieägarna i Cinis Fertilizer AB har kallats till årsstämma den 23 maj 2024, klockan 16.00, hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Dokument

Kallelse till årsstämma i Cinis Fertilizer AB
Poströstningsformulär
Fullmaktsformulär
Års- och hållbarhetsredovisning 2023
Valberedningens fullständiga förslag
Ersättningsrapport
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551)