Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer AB publicerar årsredovisning 2022

27.04.2023 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer AB publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Års- och hållbarhetsredovisningen bifogas detta press­meddelande och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com (https://www.cinis-fertilizer.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/).

Cinis Fertilizer AB publicerar idag års och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022. Svensk och engelsk version finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck.Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Cinis Fertilizer - Årsredovisning 2022.png