Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Cinis Fertilizer AB publicerar årsredovisning 2023

23.04.2024 – Regulatorisk information
Cinis Fertilizer AB publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Års- och hållbarhetsredovisningen bifogas detta press­meddelande och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com (https://www.cinis-fertilizer.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/).

Cinis Fertilizer AB publicerar idag års och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023. Svensk och engelsk version finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
0730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som ska producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Bilder

  • Årsredovisning 2023.png